Legionellapreventie tijdens en na COVID-19

Tijdens de lockdown door COVID-19 zijn veel gebouwen en bedrijven gesloten. In deze periode is er zo goed als geen waterverbruik. Ook veel koeltorens staan uitgeschakeld. Legionella kan zich in stilstaand water snel ontwikkelen. Het risico is reëel dat we na de COVID-19 crisis met een verhoogd aantal Legionella-infecties te maken krijgen. Het is dan ook van belang om zowel tijdens de sluitingsperiode als bij de heropstart alert te zijn voor Legionella.

Via volgende link vindt ueen procedure voor het uitvoeren van de nodige maatregelen en spoelingen: Stappenplan heropstart.