Legionellabeheer

U wil de risico’s op een Legionellabesmetting tot het minimum reduceren voor uw personeel, bezoekers of bewoners.

Wij zorgen voor een Legionellabeheer op maat van uw organisatie. We stellen een Legionellabeheersplan op en verzorgen de opvolging van de jaarlijkse staalnames. Indien we aanwezigheid van Legionella vaststellen, begeleiden we u bij de desinfectie van het sanitair systeem.

Publiek toegankelijke plaatsen met een collectieve watervoorziening vallen onder het Legionellabesluit. Dit is van toepassing op ziekenhuizen, woonzorgcentra, hotels, zwembaden, sportzalen, scholen … Daarnaast moeten alle koeltorens over een beheersplan beschikken. Hierbij komen heel wat productiebedrijven en kantoorgebouwen in het vizier. Bij koeltorens wordt water gebruikt om af te koelen. Op deze wijze komt water in contact met de omgevingslucht. Een slecht onderhouden installatie kan dramatische gevolgen hebben. Denk maar aan de 32 besmette personen in Evergem in 2019. 2 personen overleefde dit helaas niet.

Als werkgever of preventie-adviseur bent u vanuit de Codex Welzijn op het werk verantwoordelijk voor de bescherming van werknemers tegen het risico op Legionellabesmetting. Het inschatten van dit risico is niet altijd eenvoudig. In grote lijn mag u ervan uitgaan dat het risico reëel is als werknemers worden blootgesteld aan verneveld water. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in een productie-omgeving. Maar denk ook even aan de douches van het personeel. Om een correcte inschatting te maken van het risico kan u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer informatie over Legionella vindt u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Wat kunnen we voor u betekenen..

  • De opmaak van een nieuw Legionellabeheersplan of update van het bestaande beheersplan.
  • Het opvolgen van uw jaarlijkse staalnames en eerstelijnsadvies bij een besmetting.
  • Begeleiding bij de desinfectie van besmette sanitaire systemen of de plaatsing van permanente desinfectiesystemen.
  • Opleidingen op maat voor personeel of management.


Neem vrijblijvend contact op met PQ-Consult!