Vergunningen & advies

De bouw- en milieuvergunning zijn sinds 23 februari 2017 samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Aan deze vergunning hangen dikwijls ook verplichtingen: milieucoördinatie, wateraangifte, integraal milieujaarverslag, bodemonderzoek,…

We selecteren voor u de beste strategie om tot een correcte vergunning te komen. Daarnaast verzorgen we de opvolging van uw verplichtingen zodat u zich kan focussen op de zaken waar u goed in bent: ondernemen!

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan heel wat consequenties met zich meebrengen voor uw bedrijf. Denk hierbij maar aan periodieke bodemonderzoeken, het aanstellen van een milieucoördinator of het opstellen van een water-, geur- of geluidsstudie.

Vanuit onze expertise begeleiden we u om tot een realistische en financieel haalbare vergunning te komen. Daarbij luisteren we in eerste plaats naar uw toekomstvisie op uw bedrijf.

Bij een vergunning is er dikwijls ook nazorg nodig. Denk maar aan een waterstudie opgelegd door de overheid of het beperken van het geluid. We werken een praktische oplossing uit die een meerwaarde vormt voor uw bedrijf.

Als erkend milieucoördinator houden we u tijdens de exploitatie van uw bedrijf up to date over regelgeving en opportuniteiten op vlak van milieu, technologieën en subsidies.

Wat kunnen we voor u betekenen...

  • Opmaak en begeleiding bij het bekomen van de milieu- of omgevingsvergunning
  • VMM-aangifte voor grondwater en afvalwater
  • Begeleiding van de MER-studie
  • Integraal Milieujaarverslag (IMJV)
  • Milieucoördinatie A/B
  • Crisiscommunicatie met de bevoegde instanties, personeel, bewoners,…

 

Neem vrijblijvend contact op met PQ-Consult voor een snelle en efficiënte begeleiding!